Legezko oharra

Pribatutasun-politika

Pribatutasun-politika hau DANTZAZ ELKARTEAk – Aurrerantzean ARDURADUNA – Datu pertsonalen arduradun gisa egiten dituen datu pertsonalen tratamenduei aplikatzen zaie, erabiltzaileek ARDURADUNAK saltzen dituen produktuak kontratatzearen ondorioz ematen dituzten datuei edo http://dagaz.eus webguneko edozein ataletan bildutakoei dagokienez.

Arduradunak beretzat gordetzen du politika hori aldatzeko ahalmena, lege-berrikuntzetara, jurisprudentzia-irizpideetara, sektoreko jardunbideetara edo erakundearen interesetara egokitzeko. Aldaketa oro behar besteko aurrerapenaz iragarriko da, edukia behar bezala ezagut dezazun.

 

Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa

 

• Tratamenduaren arduraduna

• Tratamenduaren helburua

• Tratamenduaren legitimazioa

• Lagapenen edo transferentzien hartzaileak

• Interesdunen eskubideak

• Informazio gehigarria

 

 

1.- Tratamenduaren arduraduna

 

 

Zure datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna:

• ARDURADUNA: DANTZAZ ELKARTEA

• IFZ/IFK: G20780631

• Zuzendaritza: San Blas kalea 4, 3. esk., 20013 Donostia, Gipuzkoa

• Tel.: 943 02 11 36

• Emaila: dantzaz@dantzaz.eus

• Elkarteen Erregistroa: AS/G/09774/2002

 

 

2.- Tratamenduaren helburuak

 

 

Zure datu pertsonalak helburu hauetarako baino ez dira erabiliko:

• Webgunearen sarbide osoa eta erabilera zuzena kudeatzea.

• Zure aurrekontu-eskaerei erantzuteko, gure web-orriko zerbitzuen edo harremanetarako inprimakien bidez egiten dizkiguzun iruzkinak eta galderak jakinarazteko.

• Hautatutako produktuen salerosketa kudeatzea, administratzea eta fakturatzea.

• Merkataritza-komunikazioak (eskaintzen buletina): zure datuak erabili ahal izango ditugu zurekin harremanetan jartzeko, bide elektronikoz zein ez elektronikoz, inkestak egiteko, kontratatutako produktuari edo emandako zerbitzuari buruzko iritzia jasotzeko eta, noizean behin, gure zerbitzuekin lotutako eskaintzak edo promozioak bidaltzeko. Edozein unetan baliogabetu dezakezu jakinarazpen horiek jasotzea, jakinarazpenetan horretarako ezarritako mekanismoa erabiliz, edo, bestela, "Baja" gaia jasotzen duen idazki bat bidali dantzaz@dantzaz.eus helbidera.

Zure datu pertsonalak ez ditugu tratatuko aurrez deskribatutakoez gain beste ezein helburutarako, salbu eta legez ezarrita badago edo epailearen errekerimenduren bat badago.

Datuen kontserbazioa: gure web-orrirako sarbidea eta/edo erregistroa eta produktuen erosketa kudeatzeko behar diren datu pertsonalak gorde eta tratatu egingo dira kontratu-harremanak irauten duen bitartean, eta, bereziki, produktua edo zerbitzua erostearekin lotutako balizko itzulketak, kexak edo erreklamazioak sartuko dira, bai eta legez ezarritako epeak bete diren ere.

Eskaintzen buletina/newsletter bidaltzeko emandako datuak baja eman arte edo harpidetza bertan behera utzi arte tratatuko ditugu.

Hori guztia, ezerezteko, mugatzeko eta abarretarako eskubidea baliatzeko aukerari kalterik egin gabe. Kasu horretan, ARDURADUNAK bere datuak blokeatuko ditu legezko betebeharrek dirauten bitartean.

 

 

3.- Tratamenduaren legitimazioa

 

 

Datuak tratatzeko legezko oinarria da interesdunaren adostasunaren bidezko legitimazioa arestian deskribatutako helburuetarako, eta une honetan eskatuko da:

• Zure datuak tratatu baino lehen,

• Erabiltzaile gisa erregistratzea edo,

• Arduradunaren produktuak kontratatzea.

Bidaltzen dizkiguzun informazio-eskaerek, bai eta Arduradunaren produktuen balizko kontratazioak ere, eskatzen dute interesdunak bere borondatez eman diezazkigula arreta eman edo zerbitzuak eman ahal izateko behar diren datuak. Datu horiek emateko derrigortasuna edo beharra izartxo (*) batekin adieraziko da zerbitzu bakoitzari dagozkion formulario edo ataletan.

Hala ere, interesdunak askatasunez uko egin diezaioke datu horiek guri emateari, edo, gero, ezeztatu egin dezake bere datuak tratatzeko aldez aurretik emandako adostasuna; hala ere, ezezko horrek berekin ekarriko du ezin izatea eskaera onartu edo zerbitzua eman.

Erantzulearen ustez, datu horiek ematean, interesdunak berariaz adierazten, onartzen eta onartzen ditu, arestian deskribatutako helburuetarako.

Era berean, datuak tratatu ahal izango ditugu bezeroak eta/edo erabiltzaileak mantentzeko eta fidelizatzeko eta haien itxaropenei edo interesei hobeto erantzuteko arduradunak duen interes legitimoan oinarrituta, adibidez: zerbitzuak eta produktuak hobetzea, segurtasuna bermatzea, iruzurra prebenitzea, eskaerak, kontsultak edo erreklamazioak kudeatzea, kontratatutakoen antzeko produktu eta zerbitzu propioak eskaintzea, sustapenei buruzko informazioa ematea, etab.

Jakina, edozein unetan adieraz dezakezu zure datuak prospekzio komertzialerako erabiltzearen aurka zaudela, baina horrek ez du eraginik izango sinatu duzun kontratuaren exekuzioan.

 

 

4.- Datuen komunikazioa

 

 

Arduradunak banku-erakundeei, zerbitzu teknikoei edo garraio-enpresei laga diezazkieke bere datu pertsonalak, produktuen edo garraio-enpresen bermeei dagokienez, produktua eman digun helbidera bidali ahal izateko. Erantzuleak ez dizkie zure datu pertsonalak beste hirugarren batzuei lagako, legez horretara behartuta ez bagaude edo zuk berariaz baimendu ez badiguzu.

Hala ere, eskatzen dizkiguzun produktuak eman edo horiekin elkarreragin ahal izateko, eta, oro har, dokumentu honen bigarren (2) puntuan deskribatutako helburuak betetzeko, jakinarazten dizugu zerbitzuak ematen dizkiguten erakunde hauek zure datu pertsonalak eskura ditzaketela:

Herria

Entrepresa

Zerbitzuak

Bermeak

EE.UU

The Rocket Science Group, LLC.

MailChimp (Marketing kanpainak)

Private Shield *

EE.UU

Google, LLC

Web analisia zerbitzuak

https://policies.google.com/privacy/partners?hl=es

*Batzordearen 2016/1250 (EB) Erabakia, 2016ko ekainaren 12koa, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 95/46 Zuzentarauari jarraiki, EB-AEB pribatutasunaren ezkutuak emandako babesa egokitzeari buruzkoa.

 

 

 

5.- Interesdunen eskubideak.

 

 

Edozein pertsonak du eskubidea berrespena lortzeko, ARDURADUNean berari dagozkion datu pertsonalak tratatzen diren ala ez jakiteko. Horrela, informazioa zehatza eta egiazkoa izatea ere ziurtatzen dugu.

• Datuetan sartzeko eskubidea: interesdunari aukera ematen dio tratamenduan jarritako bere datu pertsonalak ezagutzeko eta haiei buruzko informazioa lortzeko.

• Zuzenketa-eskubidea: erroreak zuzentzeko, zehaztugabeak edo osatugabeak diren datuak aldatzeko eta tratamenduaren xede den informazioaren ziurtasuna bermatzeko aukera ematen du.

• Ezabatzeko eskubidea: tratamenduaren xede diren datuak ezabatzeko eskatzeko aukera ematen du.

• Aurka egiteko eskubidea: interesdunak eskubidea du bere datu pertsonalak ez tratatzeko edo bertan behera uzteko.

• Tratamendua mugatzea: egoera jakin batzuetan, interesdunek beren datuen tratamendua mugatzea eskatu ahal izango dute; kasu horretan, erreklamazioak egiteko edo defendatzeko baino ez dira gordeko.

• Datuen eramangarritasuna: interesdunek dagozkien eta eman dizkiguten datuak jasotzea eska dezakete, edo, teknikoki posible bada, haiek aukeratutako beste tratamendu-arduradun bati bidaltzea, erabilera komuneko eta irakurketa mekanikoko formatu egituratu batean.

• Banakako erabaki automatizaturik ez hartzeko eskubidea (profilak egitea barne): ondorioak dituen edo nabarmen eragiten duen tratamendu automatizatuan oinarritutako erabakirik ez hartzeko eskubidea.

Era berean, interesdunak eskubidea du emandako baimena edozein unetan kentzeko, baina horrek ez dio eragingo datuak emateko unean emandako adostasunean oinarritutako tratamenduaren zilegitasunari.

Azaldutako eskubide horietakoren bat erabili nahi izanez gero, gutun bat bidal iezaguzu zure datu guztiekin (NANa: San Blas kalea 4, 3. esk., 20013 Donostia, Gipuzkoa) edo dantzaz@dantzaz.eus helbidera mezu bat bidal iezaguzu.

Arduradunak, halaber, Datuak Babesteko Espainiako Agentzian (www.agpd.es) erreklamazioa aurkezteko duen eskubidearen berri eman dio.

 

 

Segurtasun-neurriak

 

 

Azkenik, jakinarazten da ARDURADUNAK bere informazio-sisteman neurri tekniko eta antolamendu-neurri egokiak hartuko dituela, erantzukizun proaktiboaren printzipioa betez, biltegiratutako datuen segurtasuna eta konfidentzialtasuna bermatzeko, eta, horrela, datuak aldatzea, galtzea, tratatzea edo baimenik gabe eskuratzea saihesteko; kontuan hartuta teknikaren egoera, aplikazio-kostuak, izaera, irismena, testuingurua eta tratamenduaren helburuak, bai eta tratamendu bakoitzaren probabilitate- eta larritasun-arriskuak ere.

Gune hau reCAPTCHA bidez babestua dago, eta pribatutasun politika eta Googleren zerbitzuaren terminoak aplikatzen dira.

 

 

 

Legezko oharra

 

 

 

Lege-ohar honek (aurrerantzean, "Legezko oharra") DANTZAZ ELKARTEAren http://dagaz.eus (aurrerantzean, "Webgunea") Interneteko atariko zerbitzuaren erabilera arautzen du. Helbide soziala: San Blas kalea 4, 3. esk., 20013 Donostia (Gipuzkoa), IFZ/IFK G20780631.

 

Legeria

 

Oro har, DANTZAZ ELKARTEAren eta webgunean dauden zerbitzu telematikoen erabiltzaileen arteko harremanak Espainiako legediaren eta jurisdikzioaren mende daude.

Alderdiek berariaz uko egiten diote legokiekeen foruari, eta berariaz Donostiako epaitegi eta auzitegien mende jartzen dira, kontratu-baldintza hauek interpretatzean edo gauzatzean sor daitekeen edozein eztabaida ebazteko.

 

Edukia eta erabilera

 

Erabiltzailea jakinaren gainean geratzen da, eta onartzen du webgune honetara sartzeak ez dakarrela, inola ere, DANTZAZ ELKARTEArekin merkataritza-harremana hastea.

Webgunearen titularra ez dator bat kolaboratzaileek bertan emandako iritziekin. Enpresak bere webgunean egoki iritzitako aldaketak egiteko eskubidea izango du, aldez aurretik jakinarazi gabe, eta haren bidez ematen diren edukiak eta zerbitzuak aldatu, ezabatu edo gehitu ahal izango ditu, baita horiek bere zerbitzarietan aurkezteko edo kokatzeko modua ere.

 

Jabetza intelektuala eta industriala

 

Web orrien edukiaren jabetza intelektualaren eskubideak, diseinu grafikoa eta kodeak DANTZAZ ELKARTEAREN titulartasunekoak dira, eta, beraz, debekatuta dago haien erreprodukzioa, banaketa, komunikazio publikoa, eraldaketa edo web orrien edukiekin egin daitekeen beste edozein jarduera, iturriak aipatuta ere, salbu eta DANTZAZ ELKARTEAren idatzizko baimena. Enpresaren web orrietan dauden izen komertzial, marka edo zeinuak, edozein motatakoak ez direnak, jabeenak dira eta legez babestuta daude.

 

Loturak (Links)

 

DANTZAZ ELKARTEAren webguneetan estekak (linkak) egoteak helburu informatiboa baino ez du, eta ez du inola ere esan nahi horiei buruzko iradokizunik, gonbidapenik edo gomendiorik dagoenik.

 

Adingabeak

 

Gure zerbitzuetako batzuk berariaz adingabeei zuzenduta badaude, DANTZAZ ELKARTEAk gurasoen edo tutoreen adostasuna eskatuko du datu pertsonalak jasotzeko edo, hala badagokio, tratatzeko.